قله 5047 متری کازبک گرجستان زیر پای سلطانزاده کوهبانوی میانه ای

سلطانزاده کوهبانوی پیشکسوت و توانمند میانه ای  با اقتدار توانست قله کازبک گرجستان به ارتفاع 5047 متر را فتح نماید.قله پنج هزار و 47 متری کازبک در شرق رشته کوه قفقاز مرکزی در کشور گرجستان واقع و به عنوان یکی از قله های فنی برای صعود کوهنوردان به شمار می رود که از آن به عنوان اورست کوچک نیز یاد می شود خانم سلطانزاده در سال 95 نیز توانسته بود قله کلیمانجارو به ارتفاع ۵۸۹۵ را فتح نماید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی