هفتمین دوره کورس سوارکاری پائیزه با شعار ورزش دشمن اعتیاد است در میانه برگزار شد

هفتمین دوره کورس سوارکاری پائیزه با حضور 15 چابک سوار با شعار ورزش دشمن اعتیاد است در میانه برگزار شد

در این مسابقه در نژاد دوخون و توربلت : سعید کاکاوند با اسب اثنا به سوارکاری بهمن کاکاوند مقام اول فریدن شهیدی  با اسب گوزل با سوار کاری حسین عیوضی مقام دوم و صمد مقربی با اسب ائل با سوارکاری محمدرضا غنیمتی مقام سوم

در نژاد محلی ابراهیم مرادی به سوارکاری بهمن کاکاوند مقام اول و حامد قره داغی به سوارکاری حامد قره داغی مقام دوم

در نژاد عرب عباس علوی به سوارکاری محمدرضا غنیمتی مقام اول و محسن مرضه ای به سوارکاری رضا قلیزاده مقام دوم رابدست آورند در پایان این دوره از مسابقه کاپ قهرمانی، لوح تقدیر،حکم قهرمانی و جوایز نقدی به چابک سواران برتر اهدا شد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی